RSU, en del av Humana

Vi kan erbjuda:

  • Familjevård

  • Öppenvård

  • LARO-mottagning

  • Psykologutredningar

  • Referensboende i lägenhet

  • Sysselsättning i form av skola, praktik eller arbete

  • Aktiv fritid

  • Provtagningar, även körkortsärende

Ramlösa Social Utveckling AB (RSU) tillämpar de nationella riktlinjerna för missbruk- och beroendevård. RSU har HVB-tillstånd för vuxna, par och ungdomar och är ISO 9001 ledningssystem - och 14001 miljöcertifierade. RSU är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Almega. Ansvarsförsäkring är tecknad i Säkra och alla klienter är försäkrade under inskrivningstiden.